Turad Hakkında

TURAD; konaklama, taşıma, seyahat acenteliği, yatçılık, marka yönetimi, pazarlama, iş geliştirme ve  finans konularında, en üst düzeylerde görev yapmış, birikimlerini sektör ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla bir araya gelen uzmanların, gönüllü katılımlarıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşudur.

TURAD’ın 26 kurucusu arasında; üst düzey bürokrat, meslek kuruluşu yöneticileri, turizmci, bankacılık ve finans sektörü yöneticileri, reklamcı, araştırmacı ve siyasetçiler bulunmaktadır. Kurucuların ortalama mesleki deneyim süreleri çeyrek yüzyılı aşmaktadır.

TURAD’ın öncelikli amacı; doğru bilgi üretimine katkıda bulunmak için sektöre ilişkin veri toplamak, sektörel bilgilere ulaşmak isteyen, profesyonellerin ve turizme ilgi duyan herkesin, kolaylıkla yararlanacağı bir başvuru noktası haline gelmektir. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından, sürekli güncellenecek yerel ve ülkesel araştırmalarla sektöre doğru, sağlıklı ve yararlı bilgiler aktaran bir platform oluşturulacaktır.

Hedef doğru bilgiye ulaşmak ve bu bilgilere dayalı sağlıklı karar mekanizmalarının işletilmesine yardımcı olmaktır.

TURAD’ın hedefleri arasında, standartları belirlemekle görevli kuruluşlara , uluslararası uygulamalara ilişkin yol gösterererek, kalite anlayışının kurumsallaşması adına çaba harcamak da bulunmaktadır. Turizm’de eksikliği hissedilen kalite yönetimi ve   ‘standart denetimi’ konusunun ,sektörün geleceğini güvence altına alacağına inanılmaktadır.

TURAD ‘ın kurucuları; kalite yaklaşımındaki  eksikliğin, turizm sektörünün uluslararası pazardan almayı hak ettiği payı azalttığını, yatırımların geri dönüşüne ilişkin zaman planlarını olumsuz etkilediğini savunmaktadırlar. TURAD; işletme bazında olduğu kadar, yöresel ve bölgesel düzeyde de ele alınacak standart denetimlerinin gerçek anlamda uygulanmasıyla , haksız rekabetin azaltılacağına, özellikle bireysel tüketicinin haklarının savunulacağı bir yapılanmanın, sektörün gelirlerini gerçek anlamda arttıracağına güvenmektedir.