Türkiye ve Yunanistan’da Müzeler ile Helal Turizm

385
Geçtiğimiz hafta sonu Yunanistan’ın ilk 9 aylık turizm istatistikleri açıklandı.
Sayılara bakıldığında bu ülkenin ziyaretçi sayısındaki artış ile sağladığı gelir arasında, yüzde yirmibeş ile açıklanacak olumlu bir fark var.
Gelen  ziyaretçiler bir önceki yıla göre (2016) % 8,5 artarken, gelir % 10,5 yükselmiş. Bu rakamlardan çıkan sonuç; Yunanistan’ın fiyat arttırmakta ciddi ölçüde başarı sağladığıdır.
Bir başka gösterge ise müze gelirlerinin görece yüksekliği.
Geçtiğimiz  sezonda 9 ayda 13,5 milyon kişiye ulaşan ziyaretçileri; Yunanistan’daki müzelere 86 Milyon Avro ödemiş.
Türkiye’de elde edilen sonuçlar farklı.
Geçtiğimiz sezon boyunca 2016 yılında uğranılan kayıpların henüz sayısal açıdan karşılanamayışı bir yana,  ziyaretçiler arttıkça kişi başına sağlanan gelirin düşmesi, ortada ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor.
Örneklemek  gerekirse; Yunanistan ile aynı dönemleri  karşılaştırdığımızda,  (Ocak-Eylül )  dokuz  ayda  Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı % 23 artarken, turizm gelirindeki artış ancak % 16 oranında yükselebildi .
Bu karşılaştırmada en çarpıcı örnek, müze ziyaretleri incelendiğinde ortaya çıkıyor.
Yunanistan’da dokuz ayda  13,5 milyon müze ziyaretçisinden 86 milyon Avro gelir elde ederken, Türkiye 12 ayda 20 milyon ziyaretçiden 40 milyon Avro gelir elde edebildi
Yunanistan’ın dokuz aydaki ziyaretçisinden elde ettiği gelir, Türkiye’nin 12 ayda elde ettiği gelirin iki katından fazla.
Bu karşılaştırmadan çıkan sonuç; müzelerimizin gelir sağlama açısından çok yetersiz  yönetildikleridir. Bakanlığın;  giriş ücretlerini tahsile ilişkin ihaleyi; bir tür parti içi nüfuz yarışından çıkarması ve uluslararası kriterlere göre sonlandırması gerektiği ortaya çıkıyor.
“Müzeler” seyahat acentelerini yakından ilgilendirmesi gereken- eskilerin deyimiyle-  netameli bir konu.
Hiç ilgisi yokken gişe işletmek amacıyla bu Alana giren TÜRSAB’ın eski yönetimi, haksız rekabete yol açmasının yanında,  Birliği milyonlarca liralık zarara uğrattı.
AB normlarına göre müzecilik yapan komşunun, bize oranla en az iki katı başarılı olmasının ardında, objektif  davranılmasının bulunduğunu söylemeye gerek bile yok.
İstatistiklerde göze çarpan bir diğer gelişme ise Yunanistan’da en fazla ziyaret edilen yerin Atina’daki Akropolis , Türkiye’de ise Mevlana Müzesi olması. Kısaca;  en fazla gidilen müzemizin ziyaretçilerinin neredeyse tümü, iç pazardan geliyor.
Son dönem gündeme getirilen “Helal Turizm”, Antalya Valimizin destekleriyle bu gelişmeden cesaret alınarak dernekleştirilmiş olabilir mi? Şimdilik bilinmiyor.
Her halde bir yandan turizm için böyle hayırlara vesile olacak girişimlere başlanırken,  öte yandan sertifikaları verecek bir kuruluşumuza gelir sağlanabileceği de düşünülmüştür.
Uluslararası kamuoyunda savaş, radikal İslam ve demokratik bir ülke olmadığı için ağır biçimde eleştirilen bir ülkenin turizm gelirlerini arttırması; ancak helal sertifikasıyla sağlanabilirdi. Bu eksiğimizi de gidermiş olduk. Çok şükür.

18-01-2018 12:00

Önceki Yazıları