Gezi Ve Turizm Paneli Twitter’dan Online Olarak Yayınlandı

214

Gezi Parkı olaylarında aktif olarak kullanılan sosyal medya, konuyla ilgili panelde de kullanıldı.

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin YÜCEL’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen, Faruk PEKİN (Turizmci), Eset AKÇİLAD (Gezi Kuşağı), İskender ÇAYLA (Turizmci), Yazgülü ALDOĞAN (Gazeteci-Yazar) ve Prof.Dr. Haydar KARABEY (Mimar)’in konuşmacı olarak katıldığı panel Twitter’da twitter.com/Gezi_ve_Turizm adresinden canlı olarak takip edilebirsiniz.