Adalar Turizmi Toplantısı

155

 

Şubat 2013 tarihinde Büyükada’da gerçekleştirilen toplantıya TURAD Başkanı Bahattin Yücel’in yanı sıra Heybeliada Gönüllüler Derneği, Adalar Kızılay Şubesi, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Faytoncular Esnaf Odası, Adalar Belediyesi Plan ve Projeler Müdürlüğü ile çeşitli işletmelerin temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, Adalar’da sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir turizm ekonomisinin nasıl geliştirilebileceği konusunda fikirlerini sundular. Adaların tarihini, doğasını, mimarisini ve kültürel zenginliğini erozyona uğratmadan adalara özgü bir turizm stratejisi geliştirmenin öneminin vurgulandığı toplantıda konuşma yapan Bahattin Yücel, TURAD’ın Samatya Projesi örneğinden bahsetti: “Biz Samatya’da projemize başlarken öncelikle oradaki ekonomik dinamiği göz önüne aldık ve oradaki irili ufaklı işletmeleri inceledik. Ülkenin farklı bölgelerinden ciddi oranda göç almış olan Samatya’da bir kültür farklılığı vardı. Bu kültür farklılığı işletmecilik anlayışına da yansımış ve Avrupa ile ciddi bir standart farklılığı vardı. Bu konuya çözüm getirmek için standart kontrolü yapan bir Alman şirketi (Tüv) ile anlaştık. Adalar için resmi bir denetim önermiyorum (şu aşamada). Zira AB normlarını birdenbire Adalar’da uygulamaya kalkışırsak işletmecileri kısa vadede zor duruma düşürebilir. Ama unutmayalım ki bir buçuk iki sene içinde hepsinde bu normlara uygun sertifikasyon istenecek. Bu yönde hazırlıklara başlamak önem taşıyor.”

Toplantıda Adalar’ın mevcut sorunlarından da bahsedildi. Bunlardan bazıları günübirlik ziyaretlerin hizmet kalitesini düşürmesi, ziyaretçilerin adanın doğal bütünlüğüne yönelik özensiz tutumları, faytoncular arasındaki eğitim eksikliği ve koordinesiz çalışmaları, merkeze uzak otel işletmelerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olmaları, adalardaki sağlık merkezlerinin oldukça donanımsız ve yetersiz olmaları gibi meseleleri içermekte. Adalar turizmninin ancak bu altyapı sorunlarının çözülmesiyle beraber gelişebileceği ise ortak kanaatti.

Adalar’ın kendine has kültürel dokusunu korumak suretiyle turizm olanaklarını geliştirmenin sadece turizm işletmelerinin niteliklendirilmesi ile mümkün olmayıp Ada’daki gündelik hayatın düzenlenmesi ile mümkün olabileceğinden bahsedildi. Turizm ekonomisinin gelişmesi için de festival ve şenliklerle Adalar’a olan ilginin arttırılması, danışma ofisleri kurularak gelen ziyaretçilerin otel rezervasyonlarının kolaylaştırılması, yat bağlama yerlerinin projelendirilmesi, Adalar’da üretilen ürünler için özel satış yerlerinin yapılması ve Adalar’ın turizm destinasyonlarındaki yerini sağlamlaştırmak için tanıtıcı niteliği yüksek bir website geliştirilmesi kararlaştrıldı.