2. Olağan Genel Kurul Toplantısı

138

2009 yılında faaliyete başlayan TURAD (Turizm Araştırmaları Derneği)’ın 2. Olağan Genel Kurulu toplanıyor.

19 Kasım 2011 tarihinde toplanacak olan kurulda derneğin son iki yılda katettiği aşamalar, hayata geçirilen projeler, kaynaklar, dernek üyelikleri gibi belli başlı konular üyelerce değerlendirilecek.

TURAD’ın 2.Genel Kurulu; yönetim ve denetim kurullarına yapılan seçimlerle sona erecek.